Poznaj naszą opowieść
Nie przegap żadnej historii - obserwuj nas na Facebooku
Projekt Polska Opowieść to próba udokumentowania wspólnego wysiłku i doświadczeń kilku pokoleń polskich rolników. Bohaterowie swoimi słowami opowiadają o pracy, wrażeniach i wspomnieniach związanych z wykonywanym zawodem. Wszystkich uczestników projektu łączy jedna rzecz — ta sama marka sprzętu rolniczego, która towarzyszy ich rodzinom od generacji.

Sprawdź na mapie, gdzie znajdziesz ich historie.
 • Stanisław Breza
  Hamer Młyn, Województwo Pomorskie
  pin
 • Bernard Ceynowa
  Karlikowo, Województwo Pomorskie
  pin
 • Tadeusz Tarnowski
  Sulicice, Województwo Pomorskie
  pin
 • Adam i Paweł Piekarscy
  Starobrzeska Kolonia, Kujawsko-Pomorskie
  pin
 • Angelika Niedźwiedzka
  Kowale Oleckie, Warmińsko-Mazurskie
  pin
 • Karolina Trepkowska
  Sucumin, Pomorskie
  pin
 • Franciszek Rychter
  Oborniki Śląskie, Dolnośląskie
  pin
 • Piotr Wasilek
  Skowarcz, Pomorskie
  pin
 • Tomasz Juchniewicz
  Kajmy, Warmińsko-Mazurskie
  pin
 • Ryszard i Robert Stachurscy
  Stawiszcze, Łódzkie
  pin
 • Dawid Majchrzak
  Przeradz, Mazowieckie
  pin
 • Ryszard Sobierajczyk
  Gorzupia, Wielkopolskie
  pin
 • Karol i Tadeusz Prus
  Koskowice, Dolnośląskie
  pin
 • Jacek Hornik
  Bielsko-Biała, Śląskie
  pin

Opowiedz swoją historię za pomocą:

zdjęć, tekstu lub filmu

Twoja historia znajdzie się na stronie www.polskaopowiesc.pl

MASZ HISTORIĘ, KTÓRĄ CHCIAŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ?

Znasz osobę, której opowieści powinny ujrzeć światło dzienne?
Masz historię którą, chciałbyś / chciałabyś się podzielić?
Nie czekaj - weź udział w projekcie Polska Opowieść!
Spisz historię, zrób kilka zdjęć, nagraj materiał wideo lub audio.
Dołącz do naszych bohaterów i pokaż znajomym swoją historię na stronie www.polskaopowiesc.pl
Pamiętaj, że warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest przesłanie materiału dotyczącego maszyn marki URSUS.

PYTANIA WSPOMAGAJĄCE:

 • W jaki sposób w gospodarstwie pojawił się pierwszy URSUS?
 • Jak wyglądało uczenie młodszych członków rodziny obsługi ciągnika?
 • W jakich najcięższych warunkach w gospodarstwie pracowały maszyny URSUS-a?
 • Jak wyglądają remonty sprzętu rolniczego w gospodarstwie?
 • Gdzie najdalej zajechało się na jednym z ciągników?
 • Jakie jest najciekawsze wspomnienie z maszynami marki URSUS?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez URSUS S.A. (pełna treść klauzuli)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Ursus S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: Frezerów 7, 20-209 Lublin) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku przez URSUS S.A. (pełna treść klauzuli)

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i głosu (Prawa do wizerunku) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów wykorzystanych w projekcie “Polska Opowieść” realizowanym przez firmę URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Frazerów 7, 20-209 Lublin, zwaną dalej Producentem.

2. Prawa, o których mowa powyżej upoważniają Producenta w zakresie niezbędnym dla produkcji i promocji projektu “Polska Opowieść”, do korzystania z w/w praw przez czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w Internecie.

3. Producentowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie wykorzystania z praw nabytych mocą niniejszego oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, iż w/w wykorzystanie praw następuje wyłącznie w zakresie dotyczącym projektu “Polska Opowieść”, jego modyfikacji oraz innych projektów Producenta.

4. Poza świadczeniem przewidzianym powyżej, którego przyznanie należy do swobodnej decyzji osoba wyrażająca zgodę z tytułu udzielonej zgody nie jest uprawniona do żadnych świadczeń dodatkowych.

Akceptuję regulamin projektu Polska Opowieść
Musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie wizerunku oraz zaakceptować regulamin.